Cirkels van Potentie

Cirkels van Potentie

Cirkels van PotentiePuurPotentieel organiseert onder de noemer ‘Cirkels van Potentie’ begeleide groepsbijeenkomsten voor mensen op zoek naar diepgaander contact met zichzelf, vanuit verbinding met elkaar. Binnen de cirkels staan de principes zien & gezien worden – horen & gehoord worden centraal. Je kunt sprekend contact maken maar ook in stilte. Als je spreekt vanuit een diepe verstilling dan kom je tot de wezenlijke kern van je eigen stem. Zowel in het geven als in het ontvangen kan zo’n stilte heel krachtig zijn. Je wordt gehoord in pure waarheid en in puur contact, zonder oordeel, precies zoals je bent! Iedereen wordt uitgenodigd om de innerlijke belevingswereld naar buiten te brengen om zo nieuwe ontdekkingen te doen. Vanuit een gezamenlijk gecreëerde bedding kun je stappen maken om de pure potentie in jezelf tot bloei te brengen. Ontbrekende puzzelstukjes worden elkaar aangereikt die invloed kunnen gaan uitoefenen op de rest van je leven.

Onderlinge verschillen die je ervaart kun je gebruiken om zelf te groeien. Zodra je in verwondering openstaat en geraakt wordt door iets wat een ander bij je oproept, zélfs al is dit boosheid of irritatie, kun je zeggen; “bedankt dat je me geraakt hebt, waardoor ik mezelf nóg dieper kan leren kennen”. De ervaringen in de cirkel zullen je ook daarbuiten gaan helpen; je handelt meer vanuit innerlijke wijsheid, je kunt oprechter luisteren, je neemt meer verantwoordelijkheid voor je eigen geluk en gaat anderen ook in hun puurheid zien. Omdat je zelf van harte gaat leven, zal je ook meer hartelijkheid gaan ontvangen.

“Een waterrad stroomt, omdat het water ontvangt én doorgeeft,
waardoor het nieuw water op kan nemen.”

De volgende Cirkels van Potentie worden momenteel aangeboden:

Jezelf (her)vinden in rouw
Rouwcirkel
Vrouwencirkel ‘Het gemis’
Inspiratiedagen ‘van α tot Ω’

Jezelf (her)vinden in rouw

Deze begeleide groepsbijeenkomsten zijn speciaal bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe balans na een verlieservaring of ingrijpende verandering.

  • Vind je het moeilijk je weg te vinden in de veranderde situatie?
  • Wil je meer inzicht in je emoties en gevoelens rondom het gemis?
  • Wil je ontdekken wat je voor jezelf en van de mensen om je heen nodig hebt?
  • Wil je je door je verdriet heen opnieuw verbinden met jouw leven?

Tijdens deze groeps- vierdaagse werk je samen met mensen met soortgelijke ervaringen als jij. Ieder begrijpt feilloos hoe het is om met het gemis te leven, hoe je leven hierdoor is veranderd en hoe heilzaam het is om ervaringen te kunnen delen.

Gedurende een cyclus van 4 delen bewegen we door verlies richting herstel. Zoals het leven is ook rouw geen lineair proces. De rouw komt net als de getijden, zoals een golfbeweging. Tijd heelt niet alle wonden, maar je hebt steeds zelf de keuze om stil te staan bij je verlies of verder te gaan; je eigen proces bepaalt jouw tempo en intensiteit. Tijdens de sessies leer je omgaan met specifieke gevoelens, ervaringen, het gemis, maar vooral ook met je eigen onderliggende verlangens. Verschillende werkvormen zullen worden ingezet naast een stukje kennis- en informatieoverdracht. Door het delen van ieders proces reik je elkaar puzzelstukjes aan die eerder niet gezien werden. Je zult kracht en betekenis vinden binnen je eigen kwetsbaarheid.

Het zetten van stappen is essentieel om uiteindelijk opnieuw vorm te kunnen geven aan jouw leven waarbinnen het verlies verweven raakt. Het verlies zal niet weg zijn, maar de manier om er mee om te gaan is wel veranderd. Hiermee kun je de cirkel rond maken en weer volmondig JA zeggen tegen jouw leven. Kortom: je kunt jouw persoonlijke kompas opnieuw instellen.

De vierdaagse ‘Door de getijden heen’ bestaat uit 4 dagdelen van elk 3 uur, verdeeld over een periode van 4 maanden en vindt plaats in IJsselstein.

[Klik hier om de folder te downloaden.]

Rouwcirkel

RouwcirkelDit is een bijeenkomst gebaseerd op open inschrijving, die meerdere keren per jaar plaatsvindt. In de Rouwcirkel ontmoet je mensen die, recentelijk of minder recentelijk, een verlies hebben ervaren. Binnen de cirkel vindt gezamenlijke uitwisseling plaats door elkaar aandacht te geven en door aandacht te ontvangen. In een veilige en ontvankelijke sfeer wordt ruimte geboden om stil te staan bij elk van de verlieservaringen. Ieder mag zijn of haar pure gevoelens en beleving naar buiten brengen, niets hoeft. Iedere deelnemer heeft zijn eigen persoonlijke verhaal, maar zal ervaren dat dit grotendeels wordt gedeeld door de wederzijdse herkenning van de andere deelnemers. Iedereen binnen de cirkel begrijpt hoe het is om met het gemis te leven, hoezeer het leven verandert door het verlies, en hoe heilzaam het is om dit met elkaar te kunnen delen.

De Rouwcirkel wordt ook ingezet binnen bestaande familie-, bedrijfs- of verenigingsverbanden wanneer er een gezamenlijk verlies is geleden. In deze cirkel wordt ieders persoonlijke beleving aandachtig gedeeld. Gezamenlijke ervaringen en herinneringen kunnen een vorm van herdenking en troost bieden. Je kunt elkaar helpen een weg te vinden in de veranderde leef- of werksituatie  en ontdekken wat ieder nodig heeft om er mee om te kunnen gaan. Maar bovenal is er de ruimte om aan elkaar te uiten wat er in je leeft.

De Rouwcirkel staat open voor deelname door alle ervaringsgenoten. Voel je je aangesproken door deze cirkel, neem dan contact met me op. Ik nodig je graag in de cirkel uit om werkelijk tot jezelf te komen en/ door samen te ontdekken wat de verlieservaring (en) in jouw leven voor jou betekent!

Vrouwencirkel ‘Het gemis’

VrouwencirkelDeze groepsbijeenkomst wordt speciaal georganiseerd voor en door vrouwen, die aanlopen tegen een gemis in hun leven. Dit gemis kan verschillende oorzaken hebben, voornamelijk gebaseerd op iets wat nooit geweest of ervaren is. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het gemis van kinderen in je leven, het gemis van levensvervulling, het gemis van liefde door ouders of door een partner, het gevoel je nuttig te kunnen maken, e.a. Het uitgangspunt is om 1 keer per maand bij elkaar te komen, waarbij per bijeenkomst een thema centraal staat.

Op verschillende manieren wordt er aan deze bijeenkomsten vorm gegeven waarbij creativiteit, verstilling en in beweging komen belangrijke aspecten zijn. Met elkaar creëren we een bedding waarin iedereen helemaal zichzelf kan zijn, veilig, integer en vertrouwd. Binnen deze kring kun je jezelf werkelijk laten zien, horen en voelen zoals jij in wezen bent. Door het delen van ieders proces reik je elkaar puzzelstukjes of sleutels aan die eerder niet ontdekt werden. Je zult kracht en betekenis vinden binnen je eigen kwetsbaarheid waarmee je jezelf vervulling kunt geven.

Er worden ook vrouwen uitgenodigd die speciaal iets willen delen of meegeven, om samen van te kunnen groeien en tot inzicht te komen. En het is zeker ook mogelijk om eigen initiatieven met de groep te delen.

Inspiratiedagen ‘van α tot Ω’

InspiratiedagenPuurPotentieel organiseert eens in de zoveel tijd inspiratiedagen voor mensen die op enige wijze te maken hebben, of hebben gehad, met verliezen of ingrijpende veranderingen. Niet alleen voor mensen die deze gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar ook voor professionals die meer over dit thema willen delen of leren. Dit zijn bijeenkomsten met een uitgebreid programma voor een ruimer publiek. Interessante workshops, inspirerende sprekers, ruimte voor netwerken en ook voor ontspanning maken hiervan deel uit. De opzet van deze inspiratiedagen staat in het teken van verbinding, verhalen delen, informatie- uitwisseling, en het vinden van (onverwachte) antwoorden en inzichten. Bewust samen stil staan bij verlies en verandering kan leiden tot nieuwe energie, kracht, vreugde en vooral het ontdekken van onderliggende potenties. Veranderingen beginnen met een einde en eindigen met een nieuw begin!

Het programma voor de volgende editie wordt momenteel samengesteld.

Ervaar de magie van de Cirkels van Potentie!

Via het contactformulier kun je aangeven waar je interesse ligt en meer informatie aanvragen. Ben je geïnteresseerd om mee te doen, meld je dan alvast vrijblijvend aan zodat ik je op de hoogte kan houden van de eerstvolgende bijeenkomsten.